Binaların kuvvetli ve zayıf akım tesisatının ilgili mevzuat, standart ve şartnamelere uygun bir şekilde tasarlanıp, hesaplanmasını içeren projelerdir.
Kuvvetli Akım Projeleri;

• Aydınlatma Planı
Projelendirilen yapının ihtiyaçlarına uygun şekilde armatürler kullanılmasıyla ilgili yönetmelik ve şartnamelerde beklenen aydınlatma düzeyi sağlanmak esas hedeftir. Proje Dialux programıyla tasarlanıp istenen düzey sağlanmaktadır.
• Priz Planı
Mimari projede belirlenen tefrişe uygun yerlerde ihtiyaç duyulan prizlerin ilgili yönetmelik ve şartnamelere uygun vaziyette tasarlanması yapılmaktadır.
• UPS Planı
Yedek güç kaynağı gereken ve şartnamelerinde belirtilen standartlara uygun vaziyette UPS priz tesisatı yapılmaktadır.
• Mekanik Cihaz Güç Planı
Mekanik projeye göre kullanılacak cihazların (motorlar, aspritörler, VRF’ler, hidroforlar vb.) elektrik güç tüketimini sağlayacak şekilde mekanik güç planı hazırlanmaktadır.
• Kompanzasyon Planı
Tesisin çektiği reaktif güçlerin sistemden çekilmesini ve işletmelerin dağıtım şirketlerince ağır maddi cezalarla karşı karşıya kalmasını önlemek için reaktif güç çeken sistemler kompanzasyon yapılması gerekmektir. Çekilen reaktif güce ve tesisin çalışma rejimine göre uygun kompanzasyon planı hazırlanmaktadır.
• Çevre Aydınlatma Planı
Büyük kampüsler, arazide kurulan GES’ler, tesisler için gerek güvenlik sistemlerinin işlevli çalışması, iş güvenliği ve işçi sağlığını sağlamak için çevrenin uygun lux seviyesinde aydınlığa ihtiyaç duyulmaktadır. Tesisin şartları göz önünde bulunarak en ekonomik seviyede çevre aydınlatmayı sağlayan projeler hazırlanmaktadır.
Zayıf Akım Tesisat Projeleri;

• Telefon&Data&TV Tesisat Planı
Yapı elektroniği kapsamında telefon, data(internet), televizyon hatları hemen hemen tüm yapılarda iletişim ve haberleşme ihtiyacını karşılamak için zorunludur. Hızlı gelişen bir sektör olarak seçilen ekipmanlar ve sektörde ki gelişmeler takip edilerek en uygun projeler tasarlanmaktadır.
• Yangın İhbar Sistem Planı
Yapılarda mal ve can güvenliğini sağlamak adına binaların yangından korunmasına yönelik yönetmelik kapsamında yapının ihtiyacını karşılayacak konvansiyonel ya da adresli yangın ihbar sistemleri kullanarak tasarlanmaktadır.
• CCTV (Kapalı Devre Kamera Tesisatı)
Çağımızda tesislerin güvenliği için kapalı devre kamera sistemleri vazgeçilmez bir hale gelmiştir. Gerek bina içi (dahili) gerek bina dışı (harici) ihtiyaca uygun bir şekilde son gelişmeler ve ekipmanlar kullanılarak tasarım yapılmaktadır.

Kategoriler: Hizmetler