Kompanzasyon Sistemleri

Kompanzasyon Dünyada enerji üretim maliyetlerinin giderek artması ve bunun yanında elektrik enerjisine olan ihtiyacın da sürekli artıyor olması, enerjinin en uygun şekilde üretilmesini ve iletilmesini zorunlu kılmıştır. Ülkemizde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) belirlediği usül ve esaslar çerçevesinde Elektrik üretim, iletim ve dağıtım Şirketleri ile tüketiciler enerjinin kalitesi ve verimliliği Devamı…

önce , fadmin tarafından

Güneş Enerji Santrali

Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde yer alan füzyon süreci (hidrojen gazının helyuma dönüşmesi) ile açığa çıkan ışıma enerjisidir (füzyon reaksiyonlarıdır) Güneş ışınımının tamamı dünyaya ulaşmaz, %30 kadarı dünya atmosferi tarafından geriye yansıtılır, %50’si atmosferi geçerek dünya yüzeyine ulaşır. Güneşten gelen ışınımının %20’si ise, atmosfer ve bulutlarda tutulur. Dünya’ya gelen bütün güneş Devamı…

Enerji Nakil Hatları

Havai Hat Üretilecek ya da tüketilecek enerji enterkonnekte şebeke sistemine bağlanabilmesi için swallow, raven, pigeon, hawk gibi Alüminyum-Çelik alaşımlı iletkenlerin kullanılarak tasarlanan projelerdir. Uzun mesafelerde daha düşük maliyetli enerji iletimi için tercih edilen havai hatlar ilgili dağıtım şirketi tarafından verilmiş olan enerji müsaadesi / çağrı mektubu kılavuz alınarak coğrafi şartlarda Devamı…